Xia, Wenxin, Faculty of Education, University of Macau, Macau, China, Macau